REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 712 
(13) Z

(21) s 2013 0058
(22) 26.03.2013

(41) 
(45)  31.12.2013
(47)  31.07.2014
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  26.03.2019
(51) 
Int. Cl: B82Y 40/00 (2011.01)
C01G 39/00 (2011.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  TROFIM Viorel, MD; LUPAN Oleg, MD; CREŢU Vasilii, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a nanostructurilor de MoO3
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12014.06.040 €2013.03.26 - 2014.03.26
22014.06.040 €2014.03.26 - 2015.03.26
32014.06.040 €2015.03.26 - 2016.03.26
42014.06.040 €2016.03.26 - 2017.03.26
52014.06.040 €2017.03.26 - 2018.03.26
62017.11.105 €2018.03.26 - 2019.03.26
A fost valabil pînă la 2019.03.26
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: