REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 771 
(13) Z5

(21) s 2013 0172
(22) 18.10.2013

(41) 
(45)  31.05.2014
(47)  31.12.2014
Brevet valabil 
Valabil până la:  18.10.2023
(51) 
Int. Cl: A23L 21/12 (2016.01)
A23L 29/231 (2016.01)
A23L 29/30 (2016.01)
A23L 33/21 (2016.01)
C08B 37/00 (2006.01)
C08B 37/18 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
Inventator(i):  CROPOTOVA Janna, MD; POPEL Svetlana, MD;
Reprezentant:   ŞURGALSCHI Ecaterina, Str. Bogdan-Voievod nr. 4, ap. 13, MD-2068, Chisinau, Republica Moldova
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54) Titlul:   Umplutură termostabilă pentru produse de panificaţie şi cofetărie
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12014.12.010 €2013.10.18 - 2014.10.18
22014.12.010 €2014.10.18 - 2015.10.18
32014.12.010 €2015.10.18 - 2016.10.18
42014.12.010 €2016.10.18 - 2017.10.18
52014.12.010 €2017.10.18 - 2018.10.18
62019.05.137,5 €2018.10.18 - 2019.10.18
72019.09.0610 €2019.10.18 - 2020.10.18
82019.09.0610 €2020.10.18 - 2021.10.18
92019.09.0610 €2021.10.18 - 2022.10.18
102019.09.0610 €2022.10.18 - 2023.10.18
Valabil pînă la 2023.10.18
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: