REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 785 
(13) Z5

(21) s 2014 0026
(22) 03.03.2014

(41) 
(45)  30.06.2014
(47)  31.01.2015
Brevet valabil 
Valabil până la:  03.03.2024
(51) 
Int. Cl: G05G 9/04 (2006.01)
B60K 26/02 (2006.01)
B60K 26/04 (2006.01)
B60T 7/10 (2006.01)
G05G 1/487 (2008.04)
Titular(i):   ROZOVEL Pavel, MD;
Inventator(i):  ROZOVEL Pavel, MD;
Reprezentant:   MARGINE Ion, Str. Lomonosov nr. 43, ap. 23, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   ROZOVEL Pavel, MD;
(54) Titlul:   Dispozitiv de conducere manuală a automobilului
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:
(31) s 2013 0138(32) 2013.07.31(33) MD

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12014.12.052,5 €2014.03.03 - 2015.03.03
22014.12.052,5 €2015.03.03 - 2016.03.03
32016.02.083,75 €2016.03.03 - 2017.03.03
42017.03.235 €2017.03.03 - 2018.03.03
52017.11.015 €2018.03.03 - 2019.03.03
62018.12.285 €2019.03.03 - 2020.03.03
72019.04.2410 €2020.03.03 - 2021.03.03
82019.04.2410 €2021.03.03 - 2022.03.03
92019.04.2410 €2022.03.03 - 2023.03.03
102019.04.2410 €2023.03.03 - 2024.03.03
Valabil pînă la 2024.03.03
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: