REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 908 
(13) Z

(21) s 2014 0038
(22) 19.03.2014

(41) 
(45)  31.05.2015
(47)  29.02.2016
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  19.03.2019
(51) 
Int. Cl: F24J 2/14 (2006.01)
F24J 2/26 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  BERZAN Vladimir, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Absorber pentru colectorul solar
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12016.02.050 €2014.03.19 - 2015.03.19
22016.02.050 €2015.03.19 - 2016.03.19
32016.02.050 €2016.03.19 - 2017.03.19
42016.02.050 €2017.03.19 - 2018.03.19
52016.02.050 €2018.03.19 - 2019.03.19
A fost valabil pînă la 2019.03.19
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2019.11.30 BOPI nr.11.2019
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: