REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 843 
(13) Z

(21) s 2014 0051
(22) 17.04.2014

(41) 
(45)  31.12.2014
(47)  31.07.2015
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  17.04.2020
(51) 
Int. Cl: A01B 79/02 (2006.01)
A01C 21/00 (2006.01)
C09K 17/00 (2006.01)
C09K 17/52 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ŞI PROTECŢIE A SOLULUI "NICOLAE DIMO", MD;
Inventator(i):  CERBARI Valerian, MD; RUSU Alexandru, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ŞI PROTECŢIE A SOLULUI "NICOLAE DIMO", MD;
(54) Titlul:   Procedeu de fertilizare a solului
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12014.10.300 €2014.04.17 - 2015.04.17
22014.10.300 €2015.04.17 - 2016.04.17
32014.10.300 €2016.04.17 - 2017.04.17
42014.10.300 €2017.04.17 - 2018.04.17
52014.10.300 €2018.04.17 - 2019.04.17
62019.02.055 €2019.04.17 - 2020.04.17
A fost valabil pînă la 2020.04.17
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: