REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 849 
(13) Z

(21) s 2014 0057
(22) 29.04.2014

(41) 
(45)  31.12.2014
(47)  31.07.2015
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  29.04.2020
(51) 
Int. Cl: A23K 1/00 (2006.01)
A23K 1/16 (2006.01)
A23K 1/18 (2006.01)
A23K 1/175 (2006.01)
Titular(i):   CAISÎN Larisa, MD; CARPINCIC Valeriu, UA; BUŞEV Vitalie, MD; BIVOL Ludmila, MD;
Inventator(i):  CAISÎN Larisa, MD; CARPINCIC Valeriu, UA; BUŞEV Vitalie, MD; BIVOL Ludmila, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   CAISÎN Larisa, MD; CARPINCIC Valeriu, UA; BUŞEV Vitalie, MD; BIVOL Ludmila, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de creştere a tineretului suin
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12015.02.022,5 €2014.04.29 - 2015.04.29
22015.02.022,5 €2015.04.29 - 2016.04.29
32016.03.153,75 €2016.04.29 - 2017.04.29
42017.03.1315 €2017.04.29 - 2018.04.29
52018.04.2715 €2018.04.29 - 2019.04.29
62018.04.2715 €2019.04.29 - 2020.04.29
A fost valabil pînă la 2020.04.29
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: