REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 913 
(13) Z

(21) s 2014 0112
(22) 26.08.2014

(41) 
(45)  30.06.2015
(47)  31.01.2016
Brevet valabil 
Valabil până la:  26.08.2024
(51) 
Int. Cl: A23L 27/00 (2016.01)
A23L 2/00 (2006.01)
A23L 2/02 (2006.01)
A23L 2/04 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
Inventator(i):  GOLUBI Roman, MD; IORGA Eugen, MD; ACHIMOVA Tatiana, MD;
Reprezentant:   ŞURGALSCHI Ecaterina, Str. Bogdan-Voievod nr. 4, ap. 13, MD-2068, Chisinau, Republica Moldova
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54) Titlul:   Procedee de producere a acidulantului şi sucului din  struguri de soiuri Vitis labrusca
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12015.12.140 €2014.08.26 - 2015.08.26
22015.12.140 €2015.08.26 - 2016.08.26
32015.12.140 €2016.08.26 - 2017.08.26
42015.12.140 €2017.08.26 - 2018.08.26
52015.12.140 €2018.08.26 - 2019.08.26
62020.02.187,5 €2019.08.26 - 2020.08.26
72020.10.0710 €2020.08.26 - 2021.08.26
82020.10.0710 €2021.08.26 - 2022.08.26
92020.10.0710 €2022.08.26 - 2023.08.26
102020.10.0710 €2023.08.26 - 2024.08.26
Valabil pînă la 2024.08.26
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: