REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 944 
(13) Z

(21) s 2014 0124
(22) 25.09.2014

(41) 
(45)  31.08.2015
(47)  31.03.2016
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  25.09.2020
(51) 
Int. Cl: H02M 7/42 (2006.01)
H02M 7/44 (2006.01)
H02M 7/48 (2006.01)
H02M 7/53 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  ERMURACHI Iurie, MD; BERZAN Vladimir, MD; ERMURACHI Iurie, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Invertor pentru modul fotovoltaic  
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12016.02.230 €2014.09.25 - 2015.09.25
22016.02.230 €2015.09.25 - 2016.09.25
32016.02.230 €2016.09.25 - 2017.09.25
42016.02.230 €2017.09.25 - 2018.09.25
52016.02.230 €2018.09.25 - 2019.09.25
62019.07.165 €2019.09.25 - 2020.09.25
A fost valabil pînă la 2020.09.25
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: