REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1062 
(13) Z

(21) s 2015 0059
(22) 17.04.2015

(41) 
(45)  31.08.2016
(47)  31.03.2017
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  17.04.2021
(51) 
Int. Cl: A23K 50/90 (2016.01)
A23K 10/18 (2016.01)
A23K 20/163 (2016.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12R 1/89 (2006.01)
A01K 53/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE ZOOLOGIE, MD;
Inventator(i):  TODERAŞ Ion, MD; CEBOTARI Valentina, MD; UNGUREANU Laurenţia, MD; BUZU Ion, MD; GHEORGHIŢĂ Cristina, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de hrănire a familiilor de albine Apis mellifera
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12017.02.030 €2015.04.17 - 2016.04.17
22017.02.030 €2016.04.17 - 2017.04.17
32017.02.030 €2017.04.17 - 2018.04.17
42017.02.030 €2018.04.17 - 2019.04.17
52017.02.030 €2019.04.17 - 2020.04.17
62020.12.085 €2020.04.17 - 2021.04.17
A fost valabil pînă la 2021.04.17
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: