REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 990 
(13) Z

(21) s 2015 0076
(22) 10.06.2015

(41) 
(45)  31.01.2016
(47)  31.08.2016
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  10.06.2021
(51) 
Int. Cl: A01M 1/00 (2006.01)
A01M 1/02 (2006.01)
A01M 5/02 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR, MD;
Inventator(i):  GORBAN Victor, MD; VOINEAC Vasile, MD; ŞLEAHTICI Vladimir, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR, MD;
(54) Titlul:   Dispozitiv pentru combaterea insectelor dăunătoare
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12016.08.090 €2015.06.10 - 2016.06.10
22016.08.090 €2016.06.10 - 2017.06.10
32016.08.090 €2017.06.10 - 2018.06.10
42016.08.090 €2018.06.10 - 2019.06.10
52016.08.090 €2019.06.10 - 2020.06.10
62020.06.265 €2020.06.10 - 2021.06.10
A fost valabil pînă la 2021.06.10
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: