REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 998 
(13) Z

(21) s 2015 0077
(22) 10.06.2015

(41) 
(45)  31.01.2016
(47)  31.08.2016
Brevet valabil 
Valabil până la:  10.06.2020
(51) 
Int. Cl: C04B 14/06 (2006.01)
C04B 20/04 (2006.01)
C04B 28/00 (2006.01)
B32B 7/02 (2006.01)
Titular(i):   KOTLEAROV Alexandr, MD;
Inventator(i):  KOTLEAROV Alexandr, MD;
Reprezentant:   BAZARENCO Tatiana, Str. Zelinskii nr. 22, ap.53, MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   KOTLEAROV Alexandr, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de fabricare a materialului de construcţie de finisare
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12016.07.132,5 €2015.06.10 - 2016.06.10
22016.07.252,5 €2016.06.10 - 2017.06.10
32017.12.087,5 €2017.06.10 - 2018.06.10
42017.12.085 €2018.06.10 - 2019.06.10
52019.10.027,5 €2019.06.10 - 2020.06.10
Valabil pînă la 2020.06.10
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: