REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1044 
(13) Z

(21) s 2015 0133
(22) 28.09.2015

(41) 
(45)  30.06.2016
(47)  31.01.2017
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  28.09.2021
(51) 
Int. Cl: A23K 1/00 (2006.01)
A23K 1/16 (2006.01)
A23K 1/18 (2006.01)
A01K 67/00 (2006.01)
Titular(i):   CAISÎN Larisa, MD;
Inventator(i):  CAISÎN Larisa, MD; VRANCEAN Vasile, MD; EREMIA Nicolae, MD; HAREA Vasile, MD; GROSU Natalia, MD; BIVOL Ludmila, MD; BUŞEV Vitalie, MD; SNITCO Taisia, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   CAISÎN Larisa, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de hrănire a porcinelor
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12016.07.282,5 €2015.09.28 - 2016.09.28
22016.07.282,5 €2016.09.28 - 2017.09.28
32017.06.1515 €2017.09.28 - 2018.09.28
42018.12.0622,5 €2018.09.28 - 2019.09.28
52019.09.2715 €2019.09.28 - 2020.09.28
62021.02.2215 €2020.09.28 - 2021.09.28
A fost valabil pînă la 2021.09.28
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: