REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1070 
(13) Z

(21) s 2015 0146
(22) 09.11.2015

(41) 
(45)  30.09.2016
(47)  30.04.2017
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  09.11.2021
(51) 
Int. Cl: C12G 1/00 (2006.01)
C12G 1/02 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE", MD;
Inventator(i):  RUSU Emil, MD; OBADA Leonora, MD; GROSU Olga, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE", MD;
(54) Titlul:   Procedeu de fabricare a vinului roşu din struguri cu un conţinut scăzut de compuşi fenolici
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12016.10.130 €2015.11.09 - 2016.11.09
22016.10.130 €2016.11.09 - 2017.11.09
32016.10.130 €2017.11.09 - 2018.11.09
42016.10.130 €2018.11.09 - 2019.11.09
52016.10.130 €2019.11.09 - 2020.11.09
62020.10.0710 €2020.11.09 - 2021.11.09
A fost valabil pînă la 2021.11.09
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: