REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1071 
(13) Z

(21) s 2015 0150
(22) 10.11.2015

(41) 
(45)  30.09.2016
(47)  30.04.2017
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  10.11.2021
(51) 
Int. Cl: C12N 1/04 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12R 1/085 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  BATÎR Ludmila, MD; SLANINA Valerina, MD; SÎRBU Tamara, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de conservare a tulpinii Bacillus cereus var. fluorescens cu activitate antifungică
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12016.10.200 €2015.11.10 - 2016.11.10
22016.10.200 €2016.11.10 - 2017.11.10
32016.10.200 €2017.11.10 - 2018.11.10
42016.10.200 €2018.11.10 - 2019.11.10
52016.10.200 €2019.11.10 - 2020.11.10
62020.09.215 €2020.11.10 - 2021.11.10
A fost valabil pînă la 2021.11.10
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: