REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1140 
(13) Z

(21) s 2016 0053
(22) 13.04.2016

(41) 
(45)  30.04.2017
(47)  30.11.2017
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  13.04.2022
(51) 
Int. Cl: C12G 3/12 (2006.01)
B01D 3/00 (2006.01)
B01D 3/02 (2006.01)
B01D 3/14 (2006.01)
B01D 3/16 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE", MD;
Inventator(i):  STÎŢIUC Mihai, MD; BOUNEGRU Tudor, MD; VIŞNEVSCHII Vladimir, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE", MD;
(54) Titlul:   Instala ţie de distilare directă a vinurilor cu conţ inut înalt de anhidridă sulfuroasă cu func ţionare discontinuă
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12017.03.150 €2016.04.13 - 2017.04.13
22017.03.150 €2017.04.13 - 2018.04.13
32017.03.150 €2018.04.13 - 2019.04.13
42017.03.150 €2019.04.13 - 2020.04.13
52017.03.150 €2020.04.13 - 2021.04.13
62017.03.225 €2021.04.13 - 2022.04.13
A fost valabil pînă la 2022.04.13
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: