REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1075 
(13) Z

(21) s 2016 0067
(22) 19.05.2016

(41) 
(45)  30.09.2016
(47)  31.05.2017
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  19.05.2018
(51) 
Int. Cl: H02K 7/06 (2006.01)
F03G 7/08 (2006.01)
Titular(i):   CIHAN Constantin, MD;
Inventator(i):  CIHAN Constantin, MD;
Reprezentant:   COTRUŢA Leonid, Str. Ceucari nr. 10, bloc 1, ap. 57, MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   CIHAN Constantin, MD;
(54) Titlul:   Dispozitiv pentru transformarea energiei mecanice în energie electrică
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12017.05.115 €2016.05.19 - 2017.05.19
22017.05.115 €2017.05.19 - 2018.05.19
A fost valabil pînă la 2018.05.19
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2018.12.31 BOPI nr.12.2018
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2020.01.31 BOPI nr.01.2020
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: