REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1117 
(13) Z

(21) s 2016 0069
(22) 30.05.2016

(41) 
(45)  28.02.2017
(47)  30.09.2017
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  30.05.2022
(51) 
Int. Cl: A21D 13/00 (2006.01)
A21D 2/36 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE", MD;
Inventator(i):  DRAGANOVA Elena, MD; POPEL Svetlana, MD; CROPOTOVA Janna, MD; PARŞACOVA Lidia, MD; PUJAILO Evdochia, MD; PÎRGARI Elena, MD; COLESNICENCO Alexandra, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE", MD;
(54) Titlul:   Procedeu de fabricare a pâinii funcţionale îmbogăţite cu fibre alimentare
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12017.06.270 €2016.05.30 - 2017.05.30
22017.06.270 €2017.05.30 - 2018.05.30
32017.06.270 €2018.05.30 - 2019.05.30
42017.06.270 €2019.05.30 - 2020.05.30
52017.06.270 €2020.05.30 - 2021.05.30
62021.03.175 €2021.05.30 - 2022.05.30
A fost valabil pînă la 2022.05.30
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: