REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1112 
(13) Z

(21) s 2016 0083
(22) 21.06.2016

(41) 
(45)  31.01.2017
(47)  31.08.2017
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  21.06.2022
(51) 
Int. Cl: A01K 61/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE ZOOLOGIE, MD;
Inventator(i):  CREPIS Oleg, MD; USATÎI Marin, MD; BULAT Dumitru, MD; BULAT Denis, MD; USATÎI Adrian, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE ZOOLOGIE, MD;
(54) Titlul:   Instalaţie pentru incubarea icrelor de peşti în condiţiile curentului de apă
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12017.07.070 €2016.06.21 - 2017.06.21
22017.08.010 €2017.06.21 - 2018.06.21
32018.02.060 €2018.06.21 - 2019.06.21
42018.02.060 €2019.06.21 - 2020.06.21
52018.02.060 €2020.06.21 - 2021.06.21
62020.12.085 €2021.06.21 - 2022.06.21
A fost valabil pînă la 2022.06.21
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: