REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1107 
(13) Z

(21) s 2016 0096
(22) 24.08.2016

(41) 
(45)  31.12.2016
(47)  31.07.2017
Brevet valabil 
Valabil până la:  24.08.2020
(51) 
Int. Cl: E01D 15/12 (2006.01)
E01D 15/127 (2006.01)
E01D 15/133 (2006.01)
Titular(i):   CEAPA Grigore, MD;
Inventator(i):  CEAPA Grigore, MD;
Reprezentant:   ŞCERBAN Pavel, Str. Suceava nr. 110, ap. 6, MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   CEAPA Grigore, MD;
(54) Titlul:   Pod telescopic mobil
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12016.11.045 €2016.08.24 - 2017.08.24
22016.11.045 €2017.08.24 - 2018.08.24
32018.09.045 €2018.08.24 - 2019.08.24
42019.07.025 €2019.08.24 - 2020.08.24
Valabil pînă la 2020.08.24
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: