REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1160 
(13) Z

(21) s 2017 0025
(22) 24.02.2017

(41) 
(45)  31.07.2017
(47)  28.02.2018
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  24.02.2022
(51) 
Int. Cl: A01G 9/14 (2006.01)
A01G 9/24 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  TELEUŢĂ Alexandru, MD; TÎRŞU Mihai, MD; COLŢUN Maricica, MD; BERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD; BURCIU Vitalie, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Seră
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12017.11.230 €2017.02.24 - 2018.02.24
22017.11.230 €2018.02.24 - 2019.02.24
32017.11.230 €2019.02.24 - 2020.02.24
42017.11.230 €2020.02.24 - 2021.02.24
52017.11.230 €2021.02.24 - 2022.02.24
A fost valabil pînă la 2022.02.24
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2022.09.30 BOPI nr.09.2022
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: