REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1179 
(13) Z

(21) s 2017 0043
(22) 29.03.2017

(41) 
(45)  31.08.2017
(47)  31.03.2018
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  29.03.2022
(51) 
Int. Cl: A61K 9/66 (2006.01)
A61K 35/15 (2015.01)
A61K 35/19 (2015.01)
A61K 38/18 (2006.01)
A61K 38/19 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  PISARENCO Sergiu, MD; CUŞNIR Adrian, MD; ANGHELICI Gheorghe, MD; ZUGRAV Tatiana, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Metodă de tratament a l ulcerelor trofice
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12018.01.100 €2017.03.29 - 2018.03.29
22018.01.100 €2018.03.29 - 2019.03.29
32018.01.100 €2019.03.29 - 2020.03.29
42018.01.100 €2020.03.29 - 2021.03.29
52018.01.100 €2021.03.29 - 2022.03.29
A fost valabil pînă la 2022.03.29
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2023.02.28 BOPI nr.02.2023
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: