REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1231 
(13) Z

(21) s 2017 0056
(22) 26.04.2017

(41) 
(45)  28.02.2018
(47)  30.09.2018
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  26.04.2022
(51) 
Int. Cl: A01N 63/00 (2006.01)
A61D 99/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE ZOOLOGIE, MD;
Inventator(i):  TODERAŞ Ion, MD; ERHAN Dumitru, MD; GHERASIM Elena, MD; RUSU Ştefan, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE ZOOLOGIE, MD;
(54) Titlul:   Metodă de profilaxie a fasciolozei la rumegătoare
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12018.08.020 €2017.04.26 - 2018.04.26
22018.08.020 €2018.04.26 - 2019.04.26
32018.08.020 €2019.04.26 - 2020.04.26
42018.08.020 €2020.04.26 - 2021.04.26
52018.08.020 €2021.04.26 - 2022.04.26
A fost valabil pînă la 2022.04.26
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2023.02.28 BOPI nr.02.2023
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: