REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1219 
(13) Z

(21) s 2017 0063
(22) 16.05.2017

(41) 
(45)  31.12.2017
(47)  31.07.2018
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  16.05.2022
(51) 
Int. Cl: G01N 27/00 (2006.01)
A01F 25/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR, MD;
Inventator(i):  BUJOREANU Nicolae, MD; JELEV Natalia, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR, MD;
(54) Titlul:   Metodă de apreciere a capacităţii de păstrare a fructelor de păr
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12018.05.250 €2017.05.16 - 2018.05.16
22018.05.250 €2018.05.16 - 2019.05.16
32018.05.250 €2019.05.16 - 2020.05.16
42018.05.250 €2020.05.16 - 2021.05.16
52018.05.250 €2021.05.16 - 2022.05.16
A fost valabil pînă la 2022.05.16
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2023.02.28 BOPI nr.02.2023
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: