REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1236 
(13) Z

(21) s 2017 0074
(22) 13.06.2017

(41) 
(45)  28.02.2018
(47)  30.09.2018
Brevet nevalabil (în perioada de grație) 
Valabil până la:  13.06.2022
(51) 
Int. Cl: H05B 7/18 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  TÎRŞU Mihai, MD; TELEUŢĂ Alexandru, MD; BERZAN Vladimir, MD; POSTOLATI Vitalie, MD; POSTORONCĂ Sveatoslav, MD; ANISIMOV Vladimir, MD; BABICI Vladimir, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a căldurii cu utilizarea arcului electric
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12017.12.080 €2017.06.13 - 2018.06.13
22017.12.080 €2018.06.13 - 2019.06.13
32017.12.080 €2019.06.13 - 2020.06.13
42017.12.080 €2020.06.13 - 2021.06.13
52017.12.080 €2021.06.13 - 2022.06.13
A fost valabil pînă la 2022.06.13
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2023.02.28 BOPI nr.02.2023
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: