REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1211 
(13) Z

(21) s 2017 0075
(22) 13.06.2017

(41) 
(45)  30.11.2017
(47)  30.06.2018
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  13.06.2022
(51) 
Int. Cl: B66F 11/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  COLESNIC Igor, MD; BERZAN Vladimir, MD; CEALBAŞ Oleg, MD; POSTORONCĂ Sveatoslav, MD; ANISIMOV Vladimir, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Instalaţie pentru deplasarea bobinelor de inductanţă de-a lungul stâlpului de beton armat al liniei electrice
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12017.09.200 €2017.06.13 - 2018.06.13
22017.12.110 €2018.06.13 - 2019.06.13
32017.12.110 €2019.06.13 - 2020.06.13
42017.12.110 €2020.06.13 - 2021.06.13
52017.12.110 €2021.06.13 - 2022.06.13
A fost valabil pînă la 2022.06.13
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2023.02.28 BOPI nr.02.2023
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: