REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1237 
(13) Z

(21) s 2017 0092
(22) 10.08.2017

(41) 
(45)  31.03.2018
(47)  31.10.2018
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  10.08.2022
(51) 
Int. Cl: A01C 1/06 (2006.01)
A01N 63/00 (2006.01)
A01N 63/04 (2006.01)
C12N 1/14 (2006.01)
C12R 1/80 (2006.01)
A01P 21/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  SÎRBU Tamara, MD; MASLOBROD Serghei, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de tratare a seminţelor de cereale înainte de semănat
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12018.07.300 €2017.08.10 - 2018.08.10
22018.07.300 €2018.08.10 - 2019.08.10
32018.07.300 €2019.08.10 - 2020.08.10
42018.07.300 €2020.08.10 - 2021.08.10
52018.07.300 €2021.08.10 - 2022.08.10
A fost valabil pînă la 2022.08.10
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2023.04.30 BOPI nr.04.2023
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: