REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1245 
(13) Z

(21) s 2017 0096
(22) 06.09.2017

(41) 
(45)  30.04.2018
(47)  31.12.2018
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  06.09.2023
(51) 
Int. Cl: A61B 10/00 (2006.01)
G01N 33/50 (2006.01)
G01N 33/576 (2006.01)
G01N 33/577 (2006.01)
Titular(i):   CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  SPÂNU Constantin, MD; PÎNZARU Iurie, MD; SAJIN Octavian, MD; SPÂNU Igor, MD; ISAC Maria, MD; MIRON Aliona, MD; ROŞCA Angela, MD; IVASIUC Irina, MD; PÂNTEA Victor, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Metodă de diagnostic al hepatitei virale B la persoane cu expunere accidentală
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12018.11.280 €2017.09.06 - 2018.09.06
22018.11.230 €2018.09.06 - 2019.09.06
32018.11.230 €2019.09.06 - 2020.09.06
42018.11.230 €2020.09.06 - 2021.09.06
52018.11.230 €2021.09.06 - 2022.09.06
62022.07.20100 €2022.09.06 - 2023.09.06
A fost valabil pînă la 2023.09.06
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: