REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1243 
(13) Z

(21) s 2017 0101
(22) 12.10.2017

(41) 
(45)  31.03.2018
(47)  31.10.2018
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  12.10.2022
(51) 
Int. Cl: H04B 3/32 (2006.01)
H04B 3/54 (2006.01)
G01R 27/16 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu", MD;
Inventator(i):  PENIN Alexandru, MD; SIDORENKO Anatolie, MD; DONU Sofia, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu", MD;
(54) Titlul:   Procedeu de transmitere a două semnale prin linia cu pierderi
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12018.04.120 €2017.10.12 - 2018.10.12
22018.04.120 €2018.10.12 - 2019.10.12
32018.04.120 €2019.10.12 - 2020.10.12
42018.04.120 €2020.10.12 - 2021.10.12
52018.04.120 €2021.10.12 - 2022.10.12
A fost valabil pînă la 2022.10.12
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2023.06.30 BOPI nr.06.2023
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: