REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1262 
(13) Z

(21) s 2017 0104
(22) 17.10.2017

(41) 
(45)  30.06.2018
(47)  31.01.2019
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  17.10.2022
(51) 
Int. Cl: G03G 16/00 (2006.01)
G03H 1/04 (2006.01)
H01L 31/14 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD;
Inventator(i):  NASTAS Andrian, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de înregistrare a hologramelor optice şi a imaginilor raster
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12018.12.060 €2017.10.17 - 2018.10.17
22018.12.060 €2018.10.17 - 2019.10.17
32018.12.060 €2019.10.17 - 2020.10.17
42018.12.060 €2020.10.17 - 2021.10.17
52018.12.060 €2021.10.17 - 2022.10.17
A fost valabil pînă la 2022.10.17
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2023.06.30 BOPI nr.06.2023
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: