REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1267 
(13) Z

(21) s 2017 0108
(22) 31.10.2017

(41) 
(45)  31.07.2018
(47)  28.02.2019
Brevet valabil 
Valabil până la:  31.10.2023
(51) 
Int. Cl: C12G 1/06 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE", MD;
Inventator(i):  TARAN Nicolae, MD; SOLDATENCO Eugenia, MD; MORARI Boris, MD; SOLDATENCO Olga, MD; ROŞCA Oleg, MD; VASIUCOVICI Svetlana, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE", MD;
(54) Titlul:   Procedeu de fabricare a vinului spumant
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12018.05.310 €2017.10.31 - 2018.10.31
22018.05.310 €2018.10.31 - 2019.10.31
32018.05.310 €2019.10.31 - 2020.10.31
42018.05.310 €2020.10.31 - 2021.10.31
52018.05.310 €2021.10.31 - 2022.10.31
62022.08.085 €2022.10.31 - 2023.10.31
Valabil pînă la 2023.10.31
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: