REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1289 
(13) Z

(21) s 2017 0121
(22) 22.11.2017

(41) 
(45)  30.11.2018
(47)  30.06.2019
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  22.11.2022
(51) 
Int. Cl: A23C 23/00 (2006.01)
A23L 29/00 (2016.01)
A23L 33/105 (2016.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE ŞI MOLECULARE, RO;
Inventator(i):  GHENDOV-MOŞANU Aliona, MD; POPESCU Liliana, MD; STURZA Rodica, MD; LUNG Ildiko, RO; OPRIŞ Ocsana-Ileana, RO; SORAN Maria-Loredana, RO; STAN Manuela Cristina, RO;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE ŞI MOLECULARE, RO;
(54) Titlul:   Procedeu de fabricare a desertului de brânză funcţional
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12019.02.200 €2017.11.22 - 2018.11.22
22019.02.200 €2018.11.22 - 2019.11.22
32019.02.200 €2019.11.22 - 2020.11.22
42019.02.200 €2020.11.22 - 2021.11.22
52019.02.200 €2021.11.22 - 2022.11.22
A fost valabil pînă la 2022.11.22
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2023.07.31 BOPI nr.07.2023
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: