REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1276 
(13) Z

(21) s 2017 0123
(22) 29.11.2017

(41) 
(45)  31.08.2018
(47)  30.04.2019
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  29.11.2022
(51) 
Int. Cl: C12N 1/20 (2006.01)
C12R 1/125 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR, MD;
Inventator(i):  ŞUBINA Victoria, MD; VOLOŞCIUC Leonid, MD; BURŢEVA Svetlana, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR, MD;
(54) Titlul:   Mediu nutritiv pentru păstrarea tulpinii de bacterii Bacillus subtilis CNMN-BB-09  
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12019.03.220 €2017.11.29 - 2018.11.29
22019.03.220 €2018.11.29 - 2019.11.29
32019.03.220 €2019.11.29 - 2020.11.29
42019.03.220 €2020.11.29 - 2021.11.29
52019.03.220 €2021.11.29 - 2022.11.29
A fost valabil pînă la 2022.11.29
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2023.08.31 BOPI nr.08.2023
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: