REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1269 
(13) Z

(21) s 2017 0139
(22) 27.12.2017

(41) 
(45)  31.07.2018
(47)  28.02.2019
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  27.12.2022
(51) 
Int. Cl: G01R 31/26 (2006.01)
G01R 31/27 (2006.01)
B82Y 35/00 (2011.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  VERJBIŢKI Valeri, MD; LUPAN Oleg, MD; RAILEAN Serghei, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Dispozitiv şi metodă de măsurare a rezistenţei senzorului pe bază de oxizi semiconductori nanostructuraţi în diapazon de ordinul microwaţilor
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12019.02.080 €2017.12.27 - 2018.12.27
22019.02.080 €2018.12.27 - 2019.12.27
32019.02.080 €2019.12.27 - 2020.12.27
42019.02.080 €2020.12.27 - 2021.12.27
52019.02.080 €2021.12.27 - 2022.12.27
A fost valabil pînă la 2022.12.27
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2023.09.30 BOPI nr.09.2023
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: