REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1261 
(13) Z

(21) s 2017 0142
(22) 28.12.2017

(41) 
(45)  30.06.2018
(47)  31.01.2019
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  28.12.2022
(51) 
Int. Cl: F03D 3/02 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  BOSTAN Viorel, MD; BOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD; CIOBANU Oleg, MD; CIOBANU Radu, MD; GUŢU Marin, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Turbină eoliană cu ax vertical (variante)
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12018.12.060 €2017.12.28 - 2018.12.28
22018.12.060 €2018.12.28 - 2019.12.28
32018.12.060 €2019.12.28 - 2020.12.28
42018.12.060 €2020.12.28 - 2021.12.28
52018.12.060 €2021.12.28 - 2022.12.28
A fost valabil pînă la 2022.12.28
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2023.09.30 BOPI nr.09.2023
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: