REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1277 
(13) Z

(21) s 2017 0144
(22) 28.12.2017

(41) 
(45)  31.08.2018
(47)  31.03.2019
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  28.12.2023
(51) 
Int. Cl: C12N 1/14 (2006.01)
C12N 1/16 (2006.01)
C12R 1/80 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  SÎRBU Tamara, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD;
(54) Titlul:   Mediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii de fungi Penicillium piceum CNMN-FD-21
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12018.11.150 €2017.12.28 - 2018.12.28
22018.11.150 €2018.12.28 - 2019.12.28
32018.11.150 €2019.12.28 - 2020.12.28
42018.11.150 €2020.12.28 - 2021.12.28
52018.11.150 €2021.12.28 - 2022.12.28
62022.12.205 €2022.12.28 - 2023.12.28
A fost valabil pînă la 2023.12.28
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

ModificareNume si Adresa Titular
Nr. ,data deciziei13229, 2023.10.17
Publicat BOPI nr.11.2023
Date iniţialeINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD str. Academiei nr. 1, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Date finaleINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 168, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova