REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1259 
(13) Z

(21) s 2018 0002
(22) 10.01.2018

(41) 
(45)  30.06.2018
(47)  28.02.2019
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  10.01.2023
(51) 
Int. Cl: A61D 19/02 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  MEREUŢĂ Ion, MD; BORONCIUC Gheorghe, MD; BALAN Ion, MD; CAZACOV Iulia, MD; BUZAN Vladimir, MD; ROŞCA Nicolae, MD; BUCARCIUC Melania, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Vagin artificial pentru colectarea spermei de la masculii de iepuri
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12019.02.130 €2018.01.10 - 2019.01.10
22019.02.130 €2019.01.10 - 2020.01.10
32019.02.130 €2020.01.10 - 2021.01.10
42019.02.130 €2021.01.10 - 2022.01.10
52019.02.130 €2022.01.10 - 2023.01.10
A fost valabil pînă la 2023.01.10
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2023.12.31 BOPI nr.12.2023
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

ModificareNume si Adresa Titular
Nr. ,data deciziei10428, 2023.08.21
Date iniţialeINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD str. Academiei nr. 1, MD-2028, mun. Chişinău, Republica Moldova
Date finaleINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD Str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova