REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1299 
(13) Z

(21) s 2018 0017
(22) 15.03.2018

(41) 
(45)  31.01.2019
(47)  31.08.2019
Brevet valabil 
Valabil până la:  15.03.2023
(51) 
Int. Cl: A23C 19/032 (2006.01)
A23C 19/05 (2006.01)
A23C 19/064 (2006.01)
A23C 19/068 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
Inventator(i):  BOGDAN Nina, MD; NECRÎLOVA Liudmila, MD; CARTAŞEV Anatoli, MD; COEV Ghenadii, MD; RUDIC Valeriu, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a brânzei din lapte de capră
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12019.05.130 €2018.03.15 - 2019.03.15
22019.05.130 €2019.03.15 - 2020.03.15
32019.05.130 €2020.03.15 - 2021.03.15
42019.05.130 €2021.03.15 - 2022.03.15
52019.05.130 €2022.03.15 - 2023.03.15
A fost valabil pînă la 2023.03.15
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: