REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1286 
(13) Z

(21) s 2018 0026
(22) 27.03.2018

(41) 
(45)  31.10.2018
(47)  31.05.2019
Brevet valabil 
Valabil până la:  27.03.2023
(51) 
Int. Cl: A23L 2/02 (2006.01)
A23L 2/08 (2006.01)
A23L 27/12 (2016.01)
A23L 2/68 (2006.01)
A23L 33/10 (2016.01)
Titular(i):   INSTITUŢIE PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
Inventator(i):  GOLUBI Roman, MD; IORGA Eugen, MD; BUCARCIUC Victor, MD; ARNĂUT Svetlana, MD; CRUCIRESCU Diana, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIE PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54) Titlul:   Procedee de obţinere a acidifiantului din mere
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12018.08.240 €2018.03.27 - 2019.03.27
22018.08.240 €2019.03.27 - 2020.03.27
32018.08.240 €2020.03.27 - 2021.03.27
42018.08.240 €2021.03.27 - 2022.03.27
52018.08.240 €2022.03.27 - 2023.03.27
A fost valabil pînă la 2023.03.27
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: