REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1433 
(13) Z

(21) s 2018 0034
(22) 04.04.2018

(41)  31.10.2019
(45)  30.04.2020
(47)  31.01.2021
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  04.04.2023
(51) 
Int. Cl: F24S 30/48 (2018.01)
F24S 50/20 (2018.01)
Titular(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  CEALBAŞ Oleg, MD; BERZAN Vladimir, MD; POSTOLATI Vitalie, MD; ANISIMOV Vladimir, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE ENERGETICĂ, MD;
(54) Titlul:   Instalaţie pentru orientarea modulului fotovoltaic
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12020.02.130 €2018.04.04 - 2019.04.04
22020.02.130 €2019.04.04 - 2020.04.04
32020.02.130 €2020.04.04 - 2021.04.04
42020.02.130 €2021.04.04 - 2022.04.04
52020.02.130 €2022.04.04 - 2023.04.04
A fost valabil pînă la 2023.04.04
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2024.03.31 BOPI nr.03.2024
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

ModificareNume si Adresa Titular
Nr. ,data deciziei13328, 2023.10.19
Publicat BOPI nr.11.2023
Date iniţialeINSTITUTUL DE ENERGETICĂ, MD str. Academiei nr. 5, MD-2028, Republica Moldova
Date finaleINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 168, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova