REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1364 
(13) Z

(21) s 2018 0042
(22) 03.05.2018

(41) 
(45)  31.08.2019
(47)  31.03.2020
Brevet valabil 
Valabil până la:  03.05.2023
(51) 
Int. Cl: F23D 14/00 (2006.01)
F23D 14/20 (2006.01)
F23D 14/32 (2006.01)
F23D 14/38 (2006.01)
F23D 14/48 (2006.01)
F23D 14/60 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE ENERGETICĂ, MD;
Inventator(i):  BERZAN Vladimir, MD; DAUD Vasile, MD; ANISIMOV Vladimir, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE ENERGETICĂ, MD;
(54) Titlul:   Arzător cu duză multiplă
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12019.06.260 €2018.05.03 - 2019.05.03
22019.06.260 €2019.05.03 - 2020.05.03
32019.06.260 €2020.05.03 - 2021.05.03
42019.06.260 €2021.05.03 - 2022.05.03
52019.06.265 €2022.05.03 - 2023.05.03
Valabil pînă la 2023.05.03
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: