REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1316 
(13) Z

(21) s 2018 0063
(22) 25.06.2018

(41) 
(45)  28.02.2019
(47)  30.09.2019
Brevet valabil 
Valabil până la:  25.06.2023
(51) 
Int. Cl: C01G 9/02 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  LEPORDA Nicolae, MD; BURLACU Alexandru, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII IIEN "D. Ghiţu", MD;
(54) Titlul:   Metodă sol-gel de obţinere a filmelor continue microcilindrice de oxid de zinc în înveliş de sticlă
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12019.02.050 €2018.06.25 - 2019.06.25
22019.02.050 €2019.06.25 - 2020.06.25
32019.02.050 €2020.06.25 - 2021.06.25
42019.02.050 €2021.06.25 - 2022.06.25
52019.02.050 €2022.06.25 - 2023.06.25
A fost valabil pînă la 2023.06.25
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

ModificareNume si Adresa Titular
Nr. ,data deciziei13221, 2023.10.17
Publicat BOPI nr.11.2023
Date iniţialeINSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu", MD str. Academiei nr. 3, bloc 3, MD-2028, Republica Moldova
Date finaleINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 168, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova