REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1311 
(13) Z

(21) s 2018 0066
(22) 27.06.2018

(41) 
(45)  28.02.2019
(47)  30.09.2019
Brevet nevalabil (în perioada de grație) 
Valabil până la:  27.06.2023
(51) 
Int. Cl: A01N 1/02 (2006.01)
A61B 10/00 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  COCIUG Adrian, MD; NACU Viorel, MD; MACAGONOVA Olga, MD;
Reprezentant:   COŞNEANU Elena, Str. Podul Înalt nr. 12, bloc 2, ap. 12, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Dispozitiv pentru conservarea corneei şi examinarea celulelor endoteliale ale corneei
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12019.05.070 €2018.06.27 - 2019.06.27
22019.05.070 €2019.06.27 - 2020.06.27
32019.05.070 €2020.06.27 - 2021.06.27
42019.05.070 €2021.06.27 - 2022.06.27
52019.05.070 €2022.06.27 - 2023.06.27
A fost valabil pînă la 2023.06.27
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2024.03.31 BOPI nr.03.2024
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: