REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1331 
(13) Z

(21) s 2018 0071
(22) 09.07.2018

(41) 
(45)  30.04.2019
(47)  30.11.2019
Brevet nevalabil (în perioada de grație) 
Valabil până la:  09.07.2023
(51) 
Int. Cl: A61B 10/00 (2006.01)
G01N 33/49 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  MACAGONOVA Olga, MD; NACU Viorel, MD; COCIUG Adrian, MD;
Reprezentant:   COŞNEANU Elena, Str. Podul Înalt nr. 12, bloc 2, ap. 12, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Metodă de diagnostic imunologic ale leziunilor experimentale pemfigus-like  la şobolani  
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12019.07.230 €2018.07.09 - 2019.07.09
22019.07.230 €2019.07.09 - 2020.07.09
32019.07.230 €2020.07.09 - 2021.07.09
42019.07.230 €2021.07.09 - 2022.07.09
52019.07.230 €2022.07.09 - 2023.07.09
A fost valabil pînă la 2023.07.09
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2024.03.31 BOPI nr.03.2024
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: