REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1354 
(13) Z

(21) s 2018 0081
(22) 01.08.2018

(41) 
(45)  31.07.2019
(47)  29.02.2020
Brevet valabil 
Valabil până la:  01.08.2023
(51) 
Int. Cl: C12G 1/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
Inventator(i):  TARAN Nicolae, MD; SOLDATENCO Eugenia, MD; MORARI Boris, MD; SOLDATENCO Olga, MD; BOSTAN Victor, MD; VASIUCOVICI Svetlana, MD; CHIOSA Nicolae, MD; CICHIR Liusia, MD; TARAN Natalia, MD; RUDOI Alexandru, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de fabricare a vinului roşu sec cu un conţinut sporit de substanţe biologic active
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12019.06.250 €2018.08.01 - 2019.08.01
22019.06.250 €2019.08.01 - 2020.08.01
32019.06.250 €2020.08.01 - 2021.08.01
42019.06.250 €2021.08.01 - 2022.08.01
52019.06.250 €2022.08.01 - 2023.08.01
A fost valabil pînă la 2023.08.01
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: