REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1422 
(13) Z

(21) s 2018 0084
(22) 08.08.2018

(41) 
(45)  29.02.2020
(47)  30.11.2020
Brevet valabil 
Valabil până la:  08.08.2023
(51) 
Int. Cl: B23D 79/00 (2006.01)
B23D 79/06 (2006.01)
B24B 33/00 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  CIOBANU Radu, MD; CIOBANU Oleg, MD; BOTEZ Ilie, MD; BOTEZ Dumitru, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Răzuitor cu acţionare vibromecanică
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12020.10.300 €2018.08.08 - 2019.08.08
22020.10.300 €2019.08.08 - 2020.08.08
32020.10.300 €2020.08.08 - 2021.08.08
42020.10.300 €2021.08.08 - 2022.08.08
52020.10.300 €2022.08.08 - 2023.08.08
A fost valabil pînă la 2023.08.08
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: