REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1307 
(13) Z

(21) s 2018 0098
(22) 13.12.2017

(41) 
(45)  31.01.2019
(47)  31.08.2019
Brevet valabil 
Valabil până la:  13.12.2022
(51) 
Int. Cl: G03G 5/06 (2006.01)
G03G 5/09 (2006.01)
G03C 1/73 (2006.01)
C08F 226/12 (2006.01)
C07C 35/38 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  ROBU Ştefan, MD; DRAGALINA Galina, MD; POPUŞOI Ana, MD; POTLOG Tamara, MD; LUNGU Ion, MD; NASEDCHINA Nadejda, MD; CHIRIŢA Arcadi, MD; DEMENTIEV Igor, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Strat fotosensibil pe bază de polimer carbazolic
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.  a 2017 0105   Data:   13.12.2017
(67)* Data  10.10.2018
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12018.12.280 €2017.12.13 - 2018.12.13
22018.12.280 €2018.12.13 - 2019.12.13
32018.12.280 €2019.12.13 - 2020.12.13
42018.12.280 €2020.12.13 - 2021.12.13
52018.12.280 €2021.12.13 - 2022.12.13
A fost valabil pînă la 2022.12.13
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: