REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1423 
(13) Z

(21) s 2018 0103
(22) 12.11.2018

(41) 
(45)  29.02.2020
(47)  30.11.2020
Brevet valabil 
Valabil până la:  12.11.2023
(51) 
Int. Cl: G01N 33/46 (2006.01)
G01N 3/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
Inventator(i):  BRADU Nicolai, MD; MÎNDRA Veaceslav, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54) Titlul:   Dispozitiv pentru determinarea grosimii ţesuturilor vegetale
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12020.05.180 €2018.11.12 - 2019.11.12
22020.05.180 €2019.11.12 - 2020.11.12
32020.05.180 €2020.11.12 - 2021.11.12
42020.05.180 €2021.11.12 - 2022.11.12
52020.05.180 €2022.11.12 - 2023.11.12
Valabil pînă la 2023.11.12
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:
EratăNume Inventator
Nr. ,data deciziei14540, 2018.12.26
Date iniţialeBRADU Bradu, MD; MÎNDRA Veaceslav, MD
Date finaleBRADU Nicolai, MD; MÎNDRA Veaceslav, MD