REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1380 
(13) Z

(21) s 2018 0110
(22) 27.11.2018

(41) 
(45)  31.10.2019
(47)  31.05.2020
Brevet valabil 
Valabil până la:  27.11.2023
(51) 
Int. Cl: C12N 1/04 (2006.01)
C12N 1/16 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12R 1/865 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  BATÎR Ludmila, MD; DJUR Svetlana, MD; CEPOI Liliana, MD; RUDIC Valeriu, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de conservare a tulpinii de levuri Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20  
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12020.05.190 €2018.11.27 - 2019.11.27
22020.05.190 €2019.11.27 - 2020.11.27
32020.05.190 €2020.11.27 - 2021.11.27
42020.05.190 €2021.11.27 - 2022.11.27
52020.05.190 €2022.11.27 - 2023.11.27
A fost valabil pînă la 2023.11.27
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

ModificareNume si Adresa Titular
Nr. ,data deciziei13339, 2023.10.19
Publicat BOPI nr.11.2023
Date iniţialeINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD str. Academiei nr. 1, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Date finaleINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 168, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova