REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1369 
(13) Z

(21) s 2019 0011
(22) 12.02.2019

(41) 
(45)  30.09.2019
(47)  30.04.2020
Brevet valabil 
Valabil până la:  12.02.2024
(51) 
Int. Cl: C12G 3/06 (2006.01)
A61K 36/00 (2006.01)
A61K 125/00 (2006.01)
A61K 135/00 (2006.01)
C07D 311/32 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  MEREUŢĂ Ion, MD; CARAUŞ Vladimir, MD; MORAR Aurel, MD; CICALCHIN Serghei, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE, MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Balsam
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12020.03.250 €2019.02.12 - 2020.02.12
22020.03.250 €2020.02.12 - 2021.02.12
32020.03.250 €2021.02.12 - 2022.02.12
42020.03.250 €2022.02.12 - 2023.02.12
52020.03.250 €2023.02.12 - 2024.02.12
A fost valabil pînă la 2024.02.12
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

ModificareNume Inventator
Nr. ,data deciziei1647, 2020.02.11
Date iniţialeMEREUŢĂ Ion, MD; CARAUŞ Vladimir, MD; MORARU Aurel, MD; CICALCHIN Serghei, MD
Date finaleMEREUŢĂ Ion, MD; CARAUŞ Vladimir, MD; MORAR Aurel, MD; CICALCHIN Serghei, MD
ModificareNume si Adresa Titular
Nr. ,data deciziei10322, 2023.08.17
Date iniţialeINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE, MEC, MD str. Academiei nr. 1, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Date finaleINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Republica Moldova