REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie de Scurtă Durată
 
(11) 1454 
(13) Z

(21) s 2019 0024
(22) 25.02.2019

(41) 
(45)  31.08.2020
(47)  31.03.2021
Brevet valabil 
Valabil până la:  25.02.2024
(51) 
Int. Cl: F24S 21/00 (2018.01)
F24H 7/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  ERMURATSCHII Vladimir, MD; BURCIU Vitalie, MD; ANISIMOV Vladimir, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE ENERGETICĂ, MD;
(54) Titlul:   Acumulator hibrid al căldurii solare
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
(67)* Data 
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12020.05.260 €2019.02.25 - 2020.02.25
22020.05.260 €2020.02.25 - 2021.02.25
32020.05.260 €2021.02.25 - 2022.02.25
42020.05.260 €2022.02.25 - 2023.02.25
52020.05.260 €2023.02.25 - 2024.02.25
A fost valabil pînă la 2024.02.25
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

ModificareNume Inventator
Nr. ,data deciziei7591, 2019.07.04
Date iniţialeERMURAŢCII Vladimir, MD; BURCIU Vitalie, MD; ANISIMOV Vladimir, MD
Date finaleERMURATSCHII Vladimir, MD; BURCIU Vitalie, MD; ANISIMOV Vladimir, MD
ModificareNume si Adresa Titular
Nr. ,data deciziei13332, 2023.10.19
Publicat BOPI nr.11.2023
Date iniţialeINSTITUTUL DE ENERGETICĂ, MD str. Academiei nr. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Date finaleINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 168, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova